Úvod

Firma Marek Sochor - KW Radio působí na trhu od roku 1994. Základem činnosti byla vždy rádiová komunikace.


V současné době se zabýváme několika odvětvími radiokomunikací:
  • prodej, servis a montáž mikrovlných spojů
  • výroba a vývoj antén pro WiFi
  • prodej, servis a montáž radiostanic Motorola
  • prodej, servis a montáž CB radiostanic
  • GPS - záznam provozu a monitorování vozidel
  • dodávka a montáž satelitní, antenní a wifi techniky
  • dodávka a montáž metalických i optických sítí

 

Název projektu:Elektromobilita Sochor
Jméno žadatele:Marek Sochor
Číslo projektu:CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016173
Způsobilé výdaje:614.472,- Kč
Dotace:460.854,- Kč
Popis projektu:Hlavním cílem projektu je pořízení nového elektromobilu a rychlonabíjecí stanice. V návaznosti na tento cíl jsou pak další cíle společnosti, kdy se jedná o zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů žadatele. S tím jde ruku v ruce i společenská odpovědnost a starost o životní prostředí.
Doba realizace projektu: 30.1.2019 - 30.11.2020
Závěry a výsledky:Elektromobil nám pomáhá snížit náklady na cestování k našim zákazníkům. Dojezd je sice pouze reálných 200 km, ale vzhledem k tomu, že se elektromobil každý den parkuje vedle nabíjecí stanice, máme každý den ráno k dispozici plný dojezd. Provoz elektromobilu je tichý, čistý, ekologický. Dále očekáváme nízké náklady na provoz vozu (dálniční známka, správní poplatky, nízká cena pojištění, servis).
 Auto
 Stanice
 EU
KW Radio (c)